Wersje językowe
Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego
ClimbCrafters

 1. Postanowienia ogólne, kontakt z właścicielem sklepu
  1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego ClimbCrafters, działającego pod adresem www https://climbcrafters.com.
  2. Właścicielem Sklepu jest ClimbCrafters Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Grabiszyńska 168/15, 53-437 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001047111, NIP: 8943215563 (dalej „Sprzedawca”).
  3. Dane kontaktowe Sprzedawcy są następujące:
   Adres do kontaktu: 56-400 Smardzów, ul. Wrocławska 5
   Adres e-mail w sprawie zamówienia usługi: resoling@climbcrafters.com
   Adres e-mail w pozostałych sprawach: office@climbcrafters.com
  4.  
   Numer telefonu:+48 732 220 218 (godziny obsługi telefonicznej klientów – w zakładce Kontakt).
 2. Wymagania techniczne
  1. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:
   1. komputera lub innego urządzenia z przeglądarką internetową;
   2. dostępu do sieci Internet;
   3. aktywnego adresu e-mail.
 3. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Sprzedawca.
  2. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych klientów, jak i innych osób korzystających ze strony internetowej Sklepu można przeczytać w Polityce prywatności .
 4. Zawarcie umowy sprzedaży, konto klienta
  1. Sklep umożliwia zakup usług (dalej „Usługi”), uwidocznionych na stronie internetowej Sklepu, w dwóch trybach:
   1. bez rejestracji;
   2. z założeniem konta w Sklepie.
   W obu przypadkach w celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Usług w Sklepie, odpowiednim przyciskiem dodać je do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji (sposób dostawy i płatności).
  2. Informacje o usługach w Sklepie, tj. opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zamówienia Usługi w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
  3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki i ewentualnie (na życzenie klienta) także danych do wygenerowania faktury VAT.
  4. Jeśli klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie (dalej „Konto”), rejestracja jest jednorazowa, a adres poczty e-mail oraz wybrane przez klienta hasło są podstawą do późniejszego logowania. Po zalogowaniu do Konta, klient posiada dostęp do historii swoich zamówień, a przy kolejnych zamówieniach nie musi ponownie wypełniać formularza zamówienia swoimi danymi osobowymi.
  5. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z posiadania konta. W tym celu należy wysłać swoją rezygnację na adres e-mail: office@climbcrafters.com.
  6. Zatwierdzenie przez klienta zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę” (lub innego o tożsamym brzmieniu) oznacza:
   1. złożenie Sprzedawcy oferty zakupu Usług zgodnie z opcjami wybranymi w zamówieniu oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem,
   2. akceptację obowiązku dokonania zapłaty ceny Usług oraz kosztów ich dostawy.
   3. rezygnację z prawa do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, jeśli zachodzą warunki opisane w dziale VIII.
  7. Do zawarcia umowy zamówienia Usługi (dalej „Umowa”) dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (przyjęcie oferty klienta), o czym Sprzedawca informuje poprzez wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
  8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Usługi (w całości bądź w części), Sprzedawca poinformuje o tym klienta - nie dochodzi wówczas do zawarcia Umowy. Sprzedawca poinformuje klienta jednocześnie o istniejących możliwościach innego sposobu realizacji zamówienia, np. częściowej realizacji zamówienia lub oczekiwania na uzupełnienie przez Sprzedawcę stanów magazynowych. Jeżeli zamówienie zostało wcześniej opłacone przez klienta, a nie jest możliwe do realizacji, Sprzedawca niezwłocznie zwraca klientowi dokonane płatności (stosownie do zakresu anulowania zamówienia).
  9. Sprzedawca przekazuje klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia przedmiotu do wykonania usługi.
  10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w jego dostawie powstałe w wyniku podania przez klienta niepełnego / błędnego adresu dostawy lub braku podania innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
  11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności. W takim przypadku Sprzedawca (jeśli to możliwe) podejmie próbę kontaktu z klientem, celem weryfikacji prawdziwości podanych danych.
 5. Ceny i metody płatności
  1. Ceny usług podawane są w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. wraz z podatkiem VAT.
  2. Koszt dostawy po wykonaniu usługi podawany jest osobno w koszyku Sklepu, w zależności od sposobu dostawy wybranego przez klienta.
  3. Dostępne metody płatności opisane są na stronie Sklepu w zakładce „Formy płatności” oraz prezentowane są klientowi na etapie składania zamówienia (w koszyku).
  4. Płatności online w Sklepie obsługiwane są przez dostawcę płatności - operatorem płatności jest Autopay S.A.:
   • Przelew bankowy
   • gotówka
   • płatności Shoper
   • akceptowane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  5. Jeżeli klient wybrał płatność zwykłym przelewem bankowym, zapłata za zamówienie powinna nastąpić w terminie 7 dni od jego złożenia. W przypadku braku zapłaty w w/w terminie, Umowę uważa się za niezawartą.
 6. Dostawa
  1. Dostawa po wykonaniu Usługi odbywa się wedle wyboru klienta:
   • za pośrednictwem firmy kurierskiej
   • do paczkomatów InPost
   • osobiście
  2. Klient może również dokonać odbioru zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu pod adresem: ClimbCrafters ul. Wrocławska 5, 56-400 Smardzów lub w innym miejscu na terenie Wrocławia.
  3. Za wyjątkiem przedmiotów po wykonaniu Usługi odbieranych przez klienta osobiście, zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do klienta (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). Dokładny rzeczywisty termin doręczenia przesyłki określa przewoźnik.
  4. Przedmioty po wykonaniu usługi wysyłane są przez Sprzedawcę zazwyczaj w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia wykonywania usługi, a maksymalnie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Szczegółowe terminy realizacji podane są na stronie Sklepu w zakładce „Czas realizacji zamówienia”.
  5. Sprzedawca standardowo obsługuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pokryciem kosztów wskazanych na stronie Sklepu w zakładce “Czas i koszty dostawy”. Wysyłka za granicę jest możliwa za pokryciem kosztów indywidualnie uzgodnionych z klientem.
 7. Odstąpienie od umowy
  • Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta (dalej „Przedsiębiorca Uprzywilejowany”) posiada ustawowe prawo odstąpienia od umowy wykonania Usługi w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa poniżej.
  • Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby klient wysłał w w/w terminie, oświadczenie:
   • w formie elektronicznej na adres: office@climbcrafters.com lub
   • w formie pisemnej na adres: 56-400 Smardzów, ul. Wrocławska 5.
  • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone według wzoru dostępnego tutaj, przy czym użycie wzoru nie jest obowiązkowe. Sprzedawca niezwłocznie prześle klientowi w formie e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  • Następnie w terminie kolejnych 14 dni klient powinien na własny koszt odebrać przednioty przekazane do wykonania usługi z adresu pocztowego 56-400 Smardzów, ul. Wrocławska 5.
  • Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokona na rzecz klienta zwrotu:
   • ceny Usługi;
   • kosztów przesyłki przemiotu wykonania Usługi do klienta według najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy, oferowanego w Sklepie.
  • W przypadku odstąpienia od umowy przed zakończeniem wykonywania usługi Sprzedający określi częściową wartość wykonanej usługi i zwróci zamawiającemu nadwyżkę opłaconej ceny usługi.
  • Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
  • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy używał Towaru w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
  1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku Umów o świadczenie Usług:
   1. wykonywanych na wyraźne żądanie Zamawiającego w trybie pilnym, bez zachowania 14-dniowego okresu wypowiedzenia
   2. nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta /Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (towary personalizowane);
   3. ulegających szybkiemu zepsuciu lub o krótkim terminie przydatności do użycia (towary szybko psujące się);
   4. dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie to zostało otwarte przez klienta, a towaru po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (towary zapakowane ze względów higienicznych);
   5. nagrań dźwiękowych, wizualnych albo programów komputerowych, dostarczanych na nośniku materialnym (np. płyta CD) w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami (np. materiały budowlane, jeśli zostały użyte);
   7. dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę (prasa papierowa);
   8. których cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   9. napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.
 9. Reklamacje
  1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć klientowi Towary zgodne z Umową.
  2. Wobec konsumentów i Przedsiębiorców Uprzywilejowanych Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Towaru zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. Wobec pozostałych klientów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.
  3. Reklamacje mogą być składane:
   • w formie elektronicznej na adres: office@climbcrafters.com
   • lub w formie pisemnej na adres: 56-400 Smardzów, ul. Wrocławska 5.
  4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w takiej formie, w jakiej została ona złożona (pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail) w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
  5. W razie niezadowolenia ze sposobu załatwienia reklamacji przez Sprzedawcę, konsument i Przedsiębiorca Uprzywilejowany mogą (niezależnie od zwykłego postępowania przed sądem powszechnym) skorzystać także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  6. W powyższym celu można:
   1. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
   2. skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
   3. skorzystać z platformy ODR (Online Dispute Resolution), która służy do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, jeśli spór dotyczy zobowiązań wynikających z umowy zawartej przez internet. Więcej informacji o platformie ODR można znaleźć tutaj,
   4. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
  7. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać także na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Do Umów zawieranych w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
  2. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień konsumenta (i Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego) wynikających z przepisów prawa.
  3. Sprzedawca może dokonywać zmian Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany takie mają zastosowanie do zamówień złożonych po opublikowaniu nowej wersji Regulaminu, a w przypadku (i) wcześniej zawartych Umów o świadczenie usługi cyfrowej lub usługi elektronicznej, a także w przypadku (ii) klientów posiadających Konto w sklepie - klient będzie powiadomiony o zmianie Regulaminu i możliwości nie zaakceptowania nowej treści.
  4. Regulamin obowiązuje od dnia 26-09-2023 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl